sanshinn


hosayy Araujo k de Souza

loteninetae suutwayk pyawshwinkyataal
aahkyahoetsaw nhalone sain thoeteat aain .
rainbhaat hkanhcarrrasuutwayko
hkyitkyirayy eat lonehkyuan aakyoesaatroutmhu .
hkyitninesuu
aasonemaehkyithkyinnmayttar
loaautshin ၎inn aatwat say ramai .
bharhpyitlhoetlellsotot dark hcaitmhaantae aahkyit pell .
aainshoet wainsaw suu sai main g lar shieat .
aahkyanemarway ,
suuthoet aahkaannhtell pyanwain larhkyinn aatwat aahkaann wain w twin suuthoet pyuan sai .
shisai saw suuthoetsai main g lar shikyaeat
aahkyanemarway ,
bhaalnayrarmhar nay ramaal , bhaalmhar nay ninemhar lell , aahkyanetaanrain ,
suungaalhkyinnmyarr k wine say .
pyawwsaw suu sai main g lar shieat .
hcatenhalone hpyauuhcain san shinn sawsuu ,
” ngar sar ngar uhchcarshisai
ngar ko ,
bharlhoetlellsotot kyawantaw taitsaatlone myahawaylhoet
aahkyarrsuumyarr laee shisai limmaal
ngar kamlham nine samyaha . “
de saatshisattawarmyarr aatwat,
bhurarrsahkain payy taw muu saw aasaat a lo nghaar ,
san shinn suuthoetko hcawng myahaaw .

maingalarpar .
kyawantot narmai Belo Horizonte mhaJosé Araujo de Souza , bhararjee , Minas Gerais , http://www.professorpoeta.com.br nhang http://www.contos de sacanagem.com.br waatbhsitemyarr ko hpaanteesuu hpyitpyee kyawanotesai bamar nhang aahkyarr bharsarhpyang htotewaysai . kyawanoteeat toetaatmhu aatwat aahkyayhkan aahpyit aasonehkya ninesaw aakyaanpyuhkyetmyarr , wayhpaanmhumyarr nhang htainmyinhkyetmyarr aatwat kyawanoteeat waatbhsitemyarr mhataitsangshoetmahote josearaujodesouza@yahoo.com.br shoet aeemayyl hpyang luutineaatwat kyawanote kotine r ninesai .
http://www.professorpoeta.com.br nhang http://www.contosdesacanagem.com.br 0 at bh sitemyarr sai kamakaht pyu suumyarr mahotesaw kyawwng kyawanoteaarr kyawanote ngwaymyarr m r shikyapar . i kaeshoetsaw san shinn rayy myarrko hteinsaimraan kyawanoteaarr kuunyepayypar . Banco do Brasil eat 4 3. 7 2 5 Banco 3608-0 Banco do Brasil shoetmahote
kyawanoteeat e-book ko 0 y par .

a mayjone link ko tasang
https://www.amazon.com.br/s?k=Jos%C3%A9+Araujo+de+Souza&__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

HotMart
http://www.hotmart.com.br

nhalonesarrmha kyaayyjuutainpartaal

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s