Khwām f̄ạn nı cạngh̄wa

José Araujo de Souza

c̄hạn f̄ı̀f̄ạn māk thī̀ ca dị̂ cex khuṇ bæb h̄ĕn h̄n̂ā
s̄̀ng bxl h̄ı̂ khuṇ d̂wy pāk k̄hxng c̄hạn
thảh̄ı̂ khuṇ meā doy mị̀ thảh̄ı̂ khuṇ b̂ā
thảh̄ı̂ khwām s̄nuks̄nān k̄hxng khuṇ klāy pĕn reụ̄̀xng lĕkn̂xy
thảh̄ı̂ khuṇ nerkhuṇ læa thảh̄ı̂ khuṇ nerkhuṇ
pid pratū pheụ̄̀x kxd khuṇ s̄eīyng h̄æb
h̄ı̂ khuṇ kxd rū̂s̄ụk t̄hụng x̂xm kxd k̄hxng khuṇ
doy kār xob kxd khuṇ lūb r̀āngkāy k̄hxng khuṇ
yub khuṇ cib nı cib
c̄hạn f̄ạn bæb nī̂ mā tlxd

t̄ĥā thuk khụ̄n c̄hạn bxk thuk xỳāng
nı khwām f̄ạn k̄hxng c̄hạn khwām f̄ạn thī̀ cĕbpwd
khuṇ mạk ca mī c̄hạn xyū̀ k̄ĥāng kāy
læa c̄hạn ca mī mạn xyū̀ kheīyng k̄ĥāng s̄emx

c̄hạn khey f̄ạn thī̀ ca kxd khuṇ
bīb khuṇ læa wāng wị̂ s̄ūng
krasib ẁā khuṇ thảh̄ı̂ citcı k̄hxng khuṇ khlạ̀ng khịl̂
kxd khuṇ læa rū̂s̄ụk t̄hụng kārk xd k̄hxng khuṇ
thrmān khuṇ læa wingwxn k̄hx kār h̄ı̂xp̣hạy
læa mị̀ khey dị̂yin khuṇ phūd ẁā: Mị̀!

S̄wạs̄dī pheụ̄̀xn.
C̄hạn chụ̄̀xJosé Araujo de Souza cāk Belo Horizonte Minas Gerais pratheṣ̄ brāsil p̄hū̂ s̄r̂āng læa p̄hū̂cạdkār wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contos de sacanagem.Com.Br sụ̀ng c̄hạn p̄heyphær̀ pĕn p̣hās̄ʹā thịy c̄hạn rū̂s̄ụk pĕn keīyrti xỳāng yìng thī̀ dị̂ h̄ĕn ẁā mī p̄hū̂ yeī̀ym chm wĕbsịt̒ k̄hxng c̄hạn k̄hêāt̄hụng dị̂ doy pĕn p̣hās̄ʹā thịy nı s̄t̄hān thī̀ t̀āng«chèn kạmphūchā nxkh̄enụ̄x cāk pratheṣ̄thịy c̄hạn yxm h̄ı̂ thuk khn tidt̀x p̄h̀ān wĕbsịt̒ k̄hxng c̄hạn h̄rụ̄x thāng xīmel josearaujodesouza@yahoo.Com.Br s̄ảh̄rạb khả næanả khả ti chm læa khwām khidh̄ĕn thī̀ s̄āmārt̄h chı̂ pĕn phụ̄̂nṭ̄hān nı kār prạbprung læa phạtʹhnā ngān

wĕbsịt̒ http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br mị̀ dị̂ rạb kār s̄nạbs̄nun dạngnận cụng mị̀mī kār ḳhos̄ʹṇā nạ̀n khụ̄x phwk k̄heā mị̀ dị̂ rạb kh̀ā txbthæn dı «cāk c̄hạn ch̀wy c̄hạn rạks̄ʹā khwām s̄axād chèn nī̂ bricākh ngein cảnwn thèādı k̆dị̂ s̄ảh̄rạb kār bảrung rạks̄ʹā p̄h̀ān kār f̄āk h̄rụ̄x xon k̄hêā bạỵchī 43.725-5 Banco 3608-0 thī̀ Banco do Brasil

h̄rụ̄x

rạb e-book k̄hxng c̄hạn nı Amazon p̄h̀ān lingkh̒

k̄hxbkhuṇ cāk cı cring

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s