Ṣ̄rạthṭhā k̄hxng c̄hạn


José Araujo de Souza

p̄hū̂chāy khn nận bn mị̂kāngk̄hen
t̄hūk trụng nı chīwit
c̄hạn cheụ̄̀x k̄heā
mạn pĕn ṣ̄rạthṭhā thī̀ mị̀mī thī̀ s̄îns̄ud
khwām cheụ̄̀x thī̀ mị̀mī wạn h̄āy pị
læa reìm t̂n k̀xn thī̀ c̄hạn ca keid
d̂wy ṣ̄rạthṭhā k̄hxng ph̀x mæ̀
p̄hū̂chāy thī̀ h̄enụ̄̀xy l̂ā
læa thn thukk̄h̒ thrmān d̂wy s̄īh̄n̂ā ṣ̄er̂ā
læa r̀āngkāy mī p̄hæl
s̄xn khwām s̄ngb h̄ı̂ c̄hạn
læa rạk phī̀ chāy k̄hxng khuṇ
læa khwām rạk thī̀mā cāk k̄heā
k̄hæ̆ngkær̀ng kẁā thuk s̄ìng
læa kảlạngcı læa khwām s̄adwk s̄bāy nı chīwit k̄hxng reā
læa thảh̄ı̂ s̄wyngām māk k̄hụ̂n
pheụ̄̀x mī chīwit.
P̄hū̂chāy khn nận bn mị̂kāngk̄hen
s̄xng phạnpī thī̀ læ̂w
t̀xxāyu khwām cĕbpwd læa khwām tāy k̄hxng khuṇ
thuk ch̀wng welā pheụ̄̀x h̄ı̂ reā mī s̄wrrkh̒
pĕn b̂ān h̄lạng s̄udtĥāy k̄hxng reā

s̄wạs̄dī,
rạb e-book k̄hxng c̄hạn nı Amazon p̄h̀ān lingkh̒

https://Www.Amazon.Com.Br/s?K=Jos%C3%A9+Araujo+de+ Souza& __ mk_pt_BR =% C3% 85M% C3% 85% C5% BD% C3% 95% C3% 91& ref = nb_sb_noss
ch̀wy c̄hạn h̄ı̂ wĕbsịt̒ k̄hxng c̄hạn http://www.Professorpoeta.Com.Br læa http://www.Contosdesacanagem.Com.Br chı̂ ngān dị̂ doy kār bricākh ngein cảnwn dı k̆dị̂ nı bạỵchī 43.725-5 K̄hxng s̄āk̄hā 3608-0 k̄hxng Banco do Brasil nı s̄kul ngein dı k̆dị̂ mị̀ ẁā khuṇ ca xyū̀ thī̀ dı nı nām k̄hxngJosé Araujo de Souza
c̄hạn k̄hx k̄hxbkhuṇ l̀wngh̄n̂ā

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s