marhabaan ya sadiqi


wakhyraan taqaead baed ‘akthar min nsf qarn min aleamal fi majal altelym. tawal hdha alwaqt , fi muhawalat lltelm walthsyn wamuakabat altaghyirat almustamirat walsryet jdana alty ymkn ‘an ashhdha , fi alealam aldhy ‘aeish fih , min bidayat alsabeiniat hataa eam 2020 , eindama fujina biwusul ajbrna fayrus kwrwna ealaa alainsihab min almanzil walmasafat alajtmaey. bima ‘anana lam nakun mustaeidiyn lihadhih al’akhbar almhznt , kan ealayna alartjal fi ‘aemaluna alywmy. wahidat min ‘akbar alsueubat alty nuajihaha hi ‘iibqa’ waqtina mmtlyana. tawaqafat al’ayam baed arbe weshryn saeatan litusbih lanhayy. wahum kdhlk. lam yantahuu abda. laqad andmju mae allyaly. lm yaeud alfajr walghsq marjieaan lanshttna. nahn mhasrwn fi almanzil , nahtaj ‘iilaa alaistifadat bishakl ‘afdal min waqtina , wafi kthyr min al’ahyan , najid ‘anfusina fi lahazat qalilat bila shay’ nfelh. hdha eindama nasheur bialkhawf waldyae walejz wydtr albaed minaa ‘iilaa alyas. dakhil mnazlna , aistanfadna ma yataeayan ealayna alqiam bih , ghurfatan tlw alakhra. fi alkharij , hayth tama tashtit antbahna waqadayna alkthyr min waqtina alddayie , alshay’ alsaghir alleyn yraqbna wyntzrna. qasiat wedymt alrhm. al’aswa ‘anah yqtlna. biqadar hrsna , khilal hdha alwaba’ , fa’iina amnna wbqayna la yetmdan ealayna whdna. jmye al’ashkhas alakharin aldhyn yaeishun maeana ealaa kawkab al’ard , qaribun ‘am la , malwfwn ‘am ghyr merwfyn , merwfyn ‘aw ghyr merwfyn , ‘ayi shakhs , li’ayi sbb min al’asbab , yghamr hunak , yusbih mswwlaan ean slamtna. ‘aw lajaealna nlwth. ma hu muakad hu ‘anana fi eam 2021 nahtaj ‘iilaa fahum alhajat ‘iilaa brmjt ‘anfusina lnshghl waqtina bishakl afdl. yahtaj kl minna ‘iilaa alqiam bidawrih , ‘aynama kunaa , min ajl albaqa’ ealaa qayd alhya. amla wdea’ allah ‘alaa yufqid al’amal fi aiktishaf allqahat wal’adwiat alty ymkn ‘an taqdi ealaa hadha aleadui alkhatir min hyatna. wadae hdha ytm bsre. fi ghdwn dhlk , akhss wqty , ‘iilaa hadin kabir , lamaa astmte bih ‘akthar min ghyrh: alqira’at kthyrana walkitabat kthyrana. ldhlk , balnsbt lawlyk aladhin yaqdun wqthm mthly , ‘ajaeal jmye alkutub alty aktbha mutahat ealaa minasat HotMart , min khilal alrwabt:
aleubur
https://go.hotmart.com/U44749191D
https://go.hotmart.com/U44749191D؟dp=1
https://pay.hotmart.com/U44749191D
aleubur
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K؟dp=1
https://pay.hotmart.com/C44974415K
CRUCE
https://go.hotmart.com/N45907540J
https://go.hotmart.com/N45907540J؟dp=1
https://pay.hotmart.com/N45907540J
minhum
https://go.hotmart.com/S45259445F
https://go.hotmart.com/S45259445F؟dp=1
hum (alkhial almuthir lildhikriaat aljinsiat)
https://go.hotmart.com/E45331045P
https://go.hotmart.com/E45331045P؟dp=1
ELLOS RECUERDOS qisat muthira
https://go.hotmart.com/K47290014A
https://go.hotmart.com/K47290014A؟dp=1
https://pay.hotmart.com/K47290014A
minhum
https://go.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
minhum (alikhial almuthir lildhikriat aljinsiat minhum)
https://go.hotmart.com/M45318843L
https://go.hotmart.com/M45318843L؟dp=1
https://pay.hotmart.com/M45318843L
eamaliat katamu alsawt
https://go.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
eamaliat katamu alsawt
https://go.hotmart.com/T45282779J
https://go.hotmart.com/T45282779J؟dp=1
https://pay.hotmart.com/T45282779J
altashghil bsmt
https://go.hotmart.com/H46992425P
https://go.hotmart.com/H46992425P؟dp=1
https://pay.hotmart.com/H46992425P
CONSENOR – yawtubia shaeiria
https://go.hotmart.com/W45479018G
https://go.hotmart.com/W45479018G؟dp=1
https://pay.hotmart.com/W45479018G
CONSENOR – yawtubia shaeiria
https://go.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
CONSENOR – yawtubia shaeiria
https://go.hotmart.com/K47052781C
https://go.hotmart.com/K47052781C؟dp=1
https://pay.hotmart.com/K47052781C
hikayat muthirat liljawda
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O؟dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O
maldyfya – qasas muthira
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U؟dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U
hadhih hi altariqat alty wajadtuha limuhawalat musaeadat ‘uwlayik aldhyn , mithliun , yahtajun ‘iilaa shaghal alwaqt almatah lahum wanashr ‘anfusahum fi alrieayat limuasalat albaqa’ ealaa qayd alhayati.
‘aeaniq aljamie wa’adeu lilab fi jmye al’awqat hataa la yujridna wayahmina wayuhrisna.
khusih ‘arwaju di suzaan

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s