Kwaziwa shamwari


Pakupedzisira, akarega basa mushure meanopfuura hafu yezana ramakore ebasa achishanda munzvimbo yedzidzo. Munguva yese iyi, kuyedza kudzidza, kugadzirisa uye kuenderana neshanduko dzinogara dzichikurumidza uye dzandinogona kupupura, munyika mandigere, kubva pakutanga kwema 70s kusvika 2020, patakatoshamiswa nekuuya kwe Corona Virus uye akamanikidza isu kumanikidza kudzoka kumba uye nharaunda kure Sezvo isu tanga tisina kugadzirira iyi nhau inosuruvarisa, taifanira kugadzirisa zviito zvedu zvezuva nezuva. Rimwe rematambudziko makuru ratiri kusangana naro kuchengetedza nguva yedu kuzadzwa. Mazuva akamira kuve nemakumi maviri nemana maawa kuti ave asingagumi. Uye saka ivo vari. Hazviperi. Vakabatana nehusiku. Kwayedza nemadeko hazvichisiri chirevo chezviitiko zvedu. Takasungirirwa kumba, tinofanirwa kushandisa zvirinani nguva yedu uye, kazhinji, tinozviwana tiri mune mashoma mashoma tisina chekuita. Ndipo patinonzwa kutya, kurasikirwa, kushaya zvekuita uye vamwe vedu tinotya moyo. Mukati medzimba medu, takaneta zvataifanira kuita, kamuri neimba. Kunze, kwatakatsauswa uye tikapedza yakawanda yenguva yedu tisina basa, chinhu chidiki chakanyanya chakatitarisa nekutimirira. Asina tsitsi uye ane utsinye. Chakaipisisa ndechekuti chinotiponda. Sezvo tichichenjerera sezvatiri, panguva yedenda iri kuchengetedzeka kwedu uye kupona kwedu hazvingotsamiri kwatiri chete. Vese vamwe vanogara nesu paPuraneti yedu, vakavhara kana kwete, vanozivikanwa kana kwete, vanozivikanwa kana vasingazivikanwe, chero munhu, chero chikonzero, anoenda kunze uko, anova nebasa rekuchengetedza kwedu. Kana yekutigadzira kusvibisa. Izvo zvine chokwadi ndechekuti mune rino gore ra2021 isu tinofanirwa kunzwisisa kudiwa kwekuzvironga pachedu kuti titore nguva yedu. Mumwe nemumwe wedu anoda kuita chikamu chake, chero kwaanenge ari, kuti isu tirarame. Kuvimba nekunamata kuna Mwari kuti arege kutirega tichirasa tariro mukuwanikwa kwemajekiseni nemishonga inogona kubvisa muvengi anotyisa uyu kubva muhupenyu hwedu. Uye regai izvi zviitwe nekukurumidza. Panguva ino, nguva yangu, kune hukuru, iri kupihwa kune izvo zvandinonyanya kufarira kuita: kuverenga zvakawanda uye kunyora zvakawanda. Nekudaro, kune avo vanoshandisa nguva yavo seni zvandinoita, ndiri kuita kuti mabhuku ese andinonyora awanikwe pachikuva cheHotMart, kuburikidza nehukama:
KUYAMBUKA
https://go.hotmart.com/U44749191D
https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1
https://pay.hotmart.com/U44749191D
KUYAMBUKA
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
https://pay.hotmart.com/C44974415K
HUSHURE
https://go.hotmart.com/N45907540J
https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1
https://pay.hotmart.com/N45907540J
KUBVA KWAVO
https://go.hotmart.com/S45259445F
https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1
VAVO (Zvinokanganisa fungidziro yezvavanorangarira pabonde)
https://go.hotmart.com/E45331045P
https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1
ELLOS RECUERDOS Ngano inokwezva
https://go.hotmart.com/K47290014A
https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1
https://pay.hotmart.com/K47290014A
KUBVA KWAVO
https://go.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
https://pay.hotmart.com/V45230745B
KUBVA KWAVO (Zvinokanganisa fungidziro yekurangarira pabonde kubva kwavari)
https://go.hotmart.com/M45318843L
https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1
https://pay.hotmart.com/M45318843L
MUTUM OPERATION
https://go.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
https://pay.hotmart.com/I45282236I
MUTUM OPERATION
https://go.hotmart.com/T45282779J
https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1
https://pay.hotmart.com/T45282779J
OPERACIÓN MUTUM
https://go.hotmart.com/H46992425P
https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1
https://pay.hotmart.com/H46992425P
CONSENOR – Chidetembo Utopia
https://go.hotmart.com/W45479018G
https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1
https://pay.hotmart.com/W45479018G
CONSENOR – Chidetembo Utopia
https://go.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
https://pay.hotmart.com/L45498174M
CONSENOR – Nhetembo utopia
https://go.hotmart.com/K47052781C
https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1
https://pay.hotmart.com/K47052781C
HUNHU ZVINOKUDZIDZA
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O
MALDIVIA – Nyaya dzerudo
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

Iyi ndiyo nzira yandakawana kuyedza kubatsira avo, seni, vanofanirwa kutora nguva yavanayo uye kuzvishandira mukutarisira kuti varambe vachirarama.
Ndinombundira munhu wese uye ndinonamata kuna Baba nguva dzese kuti vasatibvise, vatidzivirire uye vatirinde.
José Araujo de Souza

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s