maingalarpar kaunggsawnaelaihkainn


i rawgar kuuhcaat hkannayr hkyanetwin kyawanotesai kyawanoteeatbhurarr s hk ng kambhar taithkwin aarautraut shoet pyaannhaan routshinaysaw swaymyoe myarr , mateswaymyarr nhang aasia kyawm myarr nhang wayywayy naypyee luutine ko aalwan pyawwatsone hcay sawlaee bhurarrsahkain aarr saatlaat shinsaan nineraan suuthoetko karkwalraan nhang kuunyeraan sahkain htan taungg shout sakaeshoetkyawanotesai . denae manaek htaat sar taal . COVID 19 aatwat kusamhu sai lar pyehpyitkyaungg myahaaw lang hkyet raunghkyi taithku twaemyin pyee hpyitsai . karkwalsayy myarr rashi ninepyee kambhar tait wham lone twin aahculiteaapyuanlite karkwalsayy htoe hkyinn aahceaahcainmyarr hcatainnaypye hpyitsai . hthoetaapyin kyawanotethoetaarr htihkite hcay sany rawgar eat binerautit poe ko pyawwatkainn hcay sany shoetmahote shothkya payy sany sayywarrmyarr aatwat sutaysan myarr sisisarsar toepwarrlar sai . kuuhcaatrawgar hcatain kataeek ngar lotenaytar nae aamyaha ngarrae taithcatetaitpine kolaeepar 0 ng hphoet kyaoehcarrtaal . dar kyawwng aangyaaimhcarr yuupyee aainmharpell nayninetaal aamyarrkyee hcarhpaathkyinn nhang aamyarrkyee rayysarrhkyinn . ralad a nay hpyangkyawanotesai HotMart mhat sang hcaraotemyarr pomo htotewaysai . ngar kyaitetar ko lotenaytar ngar sain nae myahaway hkyintaal . degyittaal hcaraotetwayko luu naeenaeepell hcatewainhcarrnay sellpell shoetsaw yahkuaahkyanetwin myarrhcwarsaw suuthoet kinetwal sawkyawwng COVID eat htote lwha ng suumyarr hpyitlarnine sany rotepinesinerar hcaraotemyarr nhang saatswalhkyinn ko shawin sharr raan kaunggsai . degyittaal hcaraote sai kyawanotethoeteat kyannmarrayyaatwat aantararal naeeparr sai . hthoetkyawwng , kyawanote kyaite nhaitsaat hkyinn mashisayysaw shoetmahote m rainnnhaee sayysaw suungaalhkyinnmyarr pain shin kyawanotethoeteat hcaraotemyarrko hpya n way raan nhang htoteway raanaatwat kuunye sai . delo lotehkyinnaarr hpyang suuthoethar kyawantot ko http://www.professorpoeta.com.br nae http://www.contosdesacanagem.com.br 0 at bh sitemyarr ko taatkyawhcwar saatlaat hteinsaim nineaaung kuunyepayypar lim maal . kyawanote eathcaraotemyarr sai hcyaayypaw pyee raungghkyamhu tine aatwat aahcateaapinetaithkusai Ramacrisna ko kuunyeraan rairwalparsai . HotMart eat “One Percent” lhuutsharrmhu mhataitsang aanhait 5 0 kyaw taishi hkaesaw luumhurayysinerar aahpwalaahcaee taithkuhpyitsany Institute .
VIRTUAL hcar kyanytite – aakaal sang twin shipyee par k kyawanoteeathcaraotemyarrko IT shoet htany par . sain mashishin ၎innko tehtwin raan aasonepyu par .
hosayy Araujo k de Souza htanmha pwaehpaat
kyawanoteeat hcaraotemyarrko saatlaat htotewayraan nhang waatbhsitemyarrko http://www.professorpoeta.com.br nhang http://www.contosdesacanagem.com.br ko taatkyawhcwar saatlaat hteinsaimraan kuunyeraan sang aarr kyawanote loaautparsai .

kyawanoteeathcaraotemyarrko HotMart twin waal par .

Consenor – kabyaartaitpud

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

Consenor – kabyaartaitpud

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

Consenor -A k byaar sanya Utopia

https://go.hotmart.com/K47052781C

https://go.hotmart.com/K47052781C?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47052781C

hpyatkyaw

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

hcusaungg

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

suuthoetmha

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

suuthoet ( suuthoeteat liinpinesinerar aamhaattaramyarr ko aahtuu hpaanteehtarrsaw hcatekuu yain)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

ELLOS RECUERDOS (Una ficciónerótica)

https://go.hotmart.com/K47290014A

https://go.hotmart.com/K47290014A?dp=1

https://pay.hotmart.com/K47290014A

suuthoetmha

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

suuthoethtanmha ( suuthoet htanmha liinpinesinerar aamhaattaramyarr ko mhaatmi hcaysaw hcatekuu yain)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

a pyany a w laipaatmhu

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

a pyany a w laipaatmhu

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

OPERACIÓN MUTUM

https://go.hotmart.com/H46992425P

https://go.hotmart.com/H46992425P?dp=1

https://pay.hotmart.com/H46992425P

aaraiaasway EROTIC ponepyinmyarr
https://go.hotmart.com/D46571693O

https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1

https://pay.hotmart.com/D46571693O

MALDIVIA – htuuhkyarrsawjaratlammyarr
https://go.hotmart.com/M47254989U
https://go.hotmart.com/M47254989U?dp=1
https://pay.hotmart.com/M47254989U

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s