astamae ya qulba.

khusih ‘arwaju di suzaan
‘asmae ya qalb sakhbrk bikuli ma aerfh. lidha , yumkinuk altasaruf kama yhlw lk. darab ‘aqwaa , mae mazid min alghdb. ‘aw aldrb ‘adeaf mae alkhawf walalm. darab kama tryd. kama taelam , faqad qate shwtana twylaan fi al’iejab bh. mterj , mltwy. maliyat balkhlafat wakhaybat al’amal wedm alttabq. lm ‘arghab fi alwusul ‘ilyk. laqad tjnbt kthyra. lkn fi alnihayat , astslmt , trktk tstslm. astslamk ya qalb kan qatlaan lank fadalat dhalik. ldhlk , kunt seydana eindama kunt tflaan. lank kunt seyda. tarakath yadrib nafsih bishakl la yumkin alsaytarat ealayh wyfze. kanat alnatijat , ya qalbi , ‘ana alhabi qawiin jdana wmteazm. alan , laqad telmt altahakum fi nbdk. mae dhlk , fi bed al’ahyan , ‘adrak eindama trtjf. eindama la ‘adrak dhlk , fa’iina aldam yajri balfel bishakl ‘asrae wa’akthar skhwn. ‘asheur waka’anak ealaa washk alakhtnaq. baed dhlk , asytr ealayh tdryjyaan. hataa tabqaa hadya maratan akhra. lm yqll min hbk ‘aw ybrd shghfy. la ya qalbi , ‘ana faqat ‘adrak ‘anah lm yaeud ykhsny fqt. lidha , ‘ana aetny bik ‘akthar li’anah yadrib sadri lknh lm yaeud li fqt. wahi ‘aydaan lha. ‘ana faqat ‘ahras ealaa ‘an yakun al’amr shyhana , qrybana mey. ‘ateamah kl ywm. beywnha wjsdha wklamha wdhakrtha wshwqha. taeamik ya qalbi hu rahty. fi shay’ wahid ln nakhtalif abdana: nahn nahbaha ‘akthar min ‘ayi shay’ akhr. kama taelam , ya qalb , snhbha daymana li’anana nntmy ‘ilyha. hataa law kan min almustahil ‘an takun maeaha daymana , fstzl maeana daymana. hadhih qstk ya qlb. ‘iinah mlky. alan ‘ayuha alqalb , khfq balsret alty trydha. nbdha hyatna. khasty , lak , lha.
ma aljadid alan fi hawat mart.
OPERACAO MUTUM hu riwayat siasiat tahadath ‘afealuha fi mawtum , wahi baldat saghirat fi almanatiq alddakhiliat min minas jirayis , fi alsabeiniat , khilal alhukumat aleaskariat alty shakalatha ma yusamaa bithawrat eam 1964. alhaqayiq almadhkurat fi OPERACAO MUTUM , aydana kashakhsiaat tastaerid fi ‘akthar min miayatay safhat , fahi nitaj khial almualaf , ela alrghm mn ‘ana al’amakin almadhkurat sahyh. al’ahdath alttarikhiat haqiqiatan wadhat maerifat eamat w / ‘aw tastanid ‘iilaa almasadir almadhkurat fi alsarad. taqadam OPERATION MUTUM mzyjana min alkhayal walwaqie wahadafuha alrayiysia hu ‘iimtae alqari biastikhdam surud wadih wabasit wasahil alfhm. ‘ay ‘awjah tashabah hadadaha alqari mae alshakhsiat almadhkurat fi OPERACAO MUTUM satakun , bikul takid , mjrd musadafat.
kayf ‘ashtari katabi min HOTMART
anzur qayimat katabi , almutahat ealaa mawaqie alwayb alkhasat bi http://www.professorpoetaa.com.br ‘aw http://www.contos de sacanagem.com.br waealaa shabakat altawasul alaijtimaeiu alkhasat bi , waqamu bialwusul ‘iilaa ‘ahad alrawabit almuqabilat lilkitab aldhy tanwi shara’uh. sayatimu tawjihika ealaa alfawr ‘iilaa mintaqat suq HotMart wasatatamakan min ‘iikmal eamaliat alshara’. ytm ‘iisdar wa’iirshadat alwusul ‘iilaa alkitab aldhy aishtarayath wa’iirsaliha eabr albarid al’iiliktruni fi waqt alshara’. shukraan muqdamaan.
ma ealayk siwaa aikhtiar al’iisdar walnaqr fawq alairtibat watanzilih fi muktabatik alaiftiradiat. ah , lays ladayk maktabat aiftiradiat hataa alana? hadha hu alwaqt almunasib li’iinshayihi. hadhih ‘adat la ynbghy ‘an takun mafqudat fi ‘awqat aleuzlat alaijtimaeiati.
eamaliat katamu alsawt
https://go.hotmart.com/I45282236I
https://go.hotmart.com/I45282236I؟dp=1
https://pay.hotmart.com/I45282236I
eamaliat katamu alsawt
https://go.hotmart.com/T45282779J
https://go.hotmart.com/T45282779J؟dp=1
https://pay.hotmart.com/T45282779J
altashghil bsmt
https://go.hotmart.com/H46992425P
https://go.hotmart.com/H46992425P؟dp=1
https://pay.hotmart.com/H46992425P

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s