Salam günortan!


Bu pandemiýa döwründe, men Hudaýymyň bu dünýäsine ýaýran millionlarça adam ýaly, sosial izolýasiýany amala aşyryp, garyndaşlaryndan, dostlaryndan we tanyşlaryndan uzakda, hemme kişini gaty ýitirýärin, ýöne Rebden diri galmagy üçin olary goramagyny we goldawyny soraýaryn. . Bu gün, düýnkiden has gowy. COVID 19-yň bejergisiniň eýýäm geljekdigine umyt şöhlesini eýýäm görýäris. Sanjymlar eýýäm bar we köpçülikleýin sanjym kampaniýalary bütin dünýäde başlaýar, şeýle hem bize çekýän keseliň wirusyny bejerýän ýa-da azaldýan dermanlar üçin gözlegleri ep-esli ýokarlandyrýar. Pandemiýanyň başyndan bäri edişim ýaly, öz goşandymy goşmaga synanyşýaryn. Şeýlelik bilen, pensiýa çykyp, öýde galyp bilerin. Köp okamak we köp ýazmak. Netijede, HotMart-yň ýene bir kitabyny neşir edýärin. Halaýan zadymy edýärin we siziň bilen paýlaşmak isleýärin. Sanly kitaplar bilen henizem gyzyklanýanlaryň azdygyny bilýärin. Emma, ​​bu pursatda, COVID-iň geçirijisine öwrülip bilýän fiziki kitaplar bilen aragatnaşykdan gaça durmak gowy. Sanly kitap saglygymyza howp salýan faktorlardan az. Şonuň üçin hatda sanly okamagy halamaýan ýa-da entek öwrenişmedik dostlarymdan kitaplarymyň ýaýramagyna we neşir edilmegine kömek etmegini soraýaryn. Şeýle etmek bilen, olar maňa http://www.professorpoeta.com.br we http://www.contosdesacanagem.com.br web sahypalaryny işjeň saklamaga kömek ederler. Kitaplarym arzan we her satuw üçin bir bölegi Ramacrisna kömek etmek üçin niýetlenendir “HotMart” -yň “Bir göterim” kampaniýasy arkaly 59 ýyl bäri bar bolan sosial kömek instituty. Hose Araujo de Souzadan gujaklar
Kitaplarymy neşir etmegi we http://www.professorpoeta.com.br we http://www.contosdesacanagem.com.br web sahypalaryny goldamaga kömek etmegiňiz zerur.
Kitaplarymy HotMart-da satyn alyň:

GARŞY

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

OLAR

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

Olardan

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

MUTUM IŞLERI

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

MUTUM IŞLERI

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

KONSENOR – Şahyrana Utopiýa

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

KONSENOR – Şahyrana Utopiýa

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

OLAR (Jynsy ýatlamalarynyň erotik fantastika)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

Olardan (Jynsy ýatlamalaryň erotik fantastika)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

GYZYK

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Hil erotik ertekileri
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O

Hil erotik ertekileri
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s