Barev lav or


Ays hamacharakayin zhamanakashrjanum yes, inch’pes milionavor mardik, sp’rrvats im Asttso ays ashkharhum, katarum yen sots’ialakan mekusats’umy, herru harazatnerits’, ynkernerits’ yev tsanot’nerits’, bolorits’ shat yem karotum, bayts’ khndrum yem Tirojits’ pashtpanel yev ajakts’el nrants’, vorpeszi nrank’ goyateven , Aysor menk’ aveli lavn yenk’, k’an yerek: Menk’ arden tesnum yenk’ huysi shogh, vor COVID 19 – i buzhumn arden galis e: Patvastanyut’ern arden arrka yen, yev amboghj ashkharhum sksvum yen zangvatsayin patvastumneri arshavnery, inch’pes nayev zgalioren metsats’num e mez hamar tarrapogh hivandut’yan virusaynut’yuny buzhogh kam nvazets’nogh deghamijots’neri hetazotut’yuny: Inch’pes varvum yem hamacharaki skzbits’, yes p’vordzum yem im nerdrumn unenal im masi mej: Ayspisov, t’voshakarru linelov ՝ karogh yem tany mnal: Shat kardal u shat grel: Ardyunk’um, yes hratarakum yem HotMart- i yevs mek girk’: Yes anum yem ayn, inch’ indz dur e galis, yev uzum yem ayn ​​kisel dzez het: Gitem, vor k’ch’ern yen hetak’rk’rvats t’vayin grk’erov: Bayts’ ays pahin lav e khusap’el fizikakan grk’eri het shp’veluts’, voronk’ varvelis karogh yen darrnal COVID haghordich’: T’vayin girk’y pakas vtangavor gortson e mer arroghjut’yan hamar: Usti khndrum yem, vor nuynisk ayn ynkernery, ovk’er ch’en sirum kam derr ch’en yntelats’el t’vayin ynt’erts’anut’yany, ognen taratsel yev hratarakel im grk’ery: Dranov nrank’ nayev kognen indz aktiv pahel http://www.professorpoeta.com.br yev http://www.contosdesacanagem.com.br kayk’ery: Im grk’ery ezhan yen, yev yurak’anch’yur vacharrk’i hamar mi masy nakhatesvats e Ramacrisna- in ognelu hamar: Institut, sots’ialakan ajakts’ut’yan hastatut’yun, vory goyut’yun uni 59 tari ՝ HotMart- i «Mek tokos» arshavi mijots’ov: Hoze Araukho de Souzayits’ grkakharrnut’yunner
Yes karik’ unem, vor du ognes indz sharunakel hratarakel im grk’ery yev pahpanel http://www.professorpoeta.com.br yev http://www.contosdesacanagem.com.br kayk’ery:
Gnek’ im grk’ery HotMart- um.

KHACH’UM

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

https://pay.hotmart.com/U44749191D

KHOSTUM

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

https://pay.hotmart.com/C44974415K

NRAN

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

https://pay.hotmart.com/S45259445F

NRANTS’ITS’

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

P’VOKHAN SHAHAGORUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/E45331045P

P’VOKHAN SHAHAGORUM

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

https://pay.hotmart.com/T45282779J

HAMAGORAK – Banasteghtsakan utopia

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

https://pay.hotmart.com/W45479018G

HAMAGORAK – Banasteghtsakan utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

NRAN (irents’ serrakan hishoghut’yunneri erotik fantastika)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

https://pay.hotmart.com/E45331045P

DRANK’I ((nrants’its’ serrakan hishoghut’yunneri erotik fantastika)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

https://pay.hotmart.com/M45318843L

DASHT

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

https://pay.hotmart.com/N45907540J

Vorakyal erotik hek’iat’ner
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O

Vorakyal erotik hek’iat’ner
https://go.hotmart.com/D46571693O
https://go.hotmart.com/D46571693O?dp=1
https://pay.hotmart.com/D46571693O

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s