OPERAZZJONI MUTUM – 11 ta ‘Lulju, 1975 – Ix-xhieda

(Episodju 37)

Kienu s-sitta ta ‘filgħodu meta tlaqt lil Marta fuq ix-xarabank li kienet teħodha lejn Aimorés.
Huwa kien wiegħedha li mhux se jirritorna għand Belo Horizonte qabel ma rritornat għand Mutum “xi waħda minn dawn il-jiem”, kienet qalet.
Bilwieqfa hemm, qed nara x-xarabank tisparixxi fil-kantuniera ta ‘Pracinha da Padaria, ippruvajt inpoġġi l-ordni f’ideali. Kont naf li kelli bżonn noħroġ lil Marta minn ħsibijieti u nikkonċentra fuq l-avvenimenti marbuta mal-unika bomba li kien għad fadal biex tinstab u fuq il-ħabs tal-gwerillieri.
Kelli l-impressjoni li xi ħaġa kienet nieqsa minn dik l-istorja. Għaliex, ħsibt, l-aħbar tal-arrest tal-Kmandant Mário u l-kejbils inħarġu daqshekk malajr u ma ngħatat l-ebda aħbar dwar il-bombi? Ftakart f’Manfredo Kurt li qal “Hemm xi ħaġa hawn”. Qalu li l-intwizzjoni tiegħu qatt ma naqsitlu. U, minn dak li kont qed nipprova din id-darba f’Mutum, għal darb’oħra Manfredo Kurt kellu intwizzjoni kkonfermata. L-interess tal-gvern fir-reġjun ma kienx biss f’dawk il-bombi mitlufa. Il-preżenza tal-gwerillieri maqbuda kienet prova li kien hemm iktar minnha.
Dak kien wieħed mid-dubji li intrigawni. Għaliex il-Kmandant Mário spiċċa Mutum u kif wasal hemm? Xi ħadd jibqa ‘, marbut mal-movimenti ta’ reżistenza tal-gvern fir-reġjun? X’jgħidu l-militar dwar dan?
Il-mistoqsijiet tiegħi saru biss mentalment. Iżda, għalkemm ma għamilthomx b’leħen għoli, ma damx ma bdew jiġu mwieġba.
Dik il-Ġimgħa wara nofsinhar, 11 ta ’Lulju, mingħajr ordni tal-qorti u mingħajr avviż minn qabel, xi nies bdew jiġu msejħa biex jidhru fil-kwartieri ġenerali tal-Kmand Militari, fl-Istadium Muniċipali.
Allura Neca kienet l-ewwel waħda li ġiet imsejħa u l-ewwel waħda li marret tagħti dikjarazzjonijiet lill-militar. Sakemm kien mistenni li jkollu jispjega, wara kollox, huwa dak li kien biegħ ir-razzett f’Imbiriçu lil Paulo Otávio, isem falz għas-Surġent Flores, imsejjaħ bħala kodiċi Kmandant Mário.
Allura Neca ta xhieda lill-Maġġur Fortunato, tal-Armata, għal erba ‘sigħat mingħajr interruzzjoni. Meta telaq mill-kwartieri, meta mistoqsi dwar dak li kien mistoqsi u dak li qal, huwa qal biss “Ma nista ‘ngħid xejn”.
Imbagħad, instemgħu Zeca da Guia u Miguel do Boqueirão.
Zeca da Guia, kif jindika l-laqam tiegħu, kien iben Dona Guia, armla tal-bidwi Procópio Martins. Huwa għex f’razzett fil-Córrego Rico.
Huwa kien Agronomu u kien studja u ggradwa fl-Università Rurali Federali, f’Campo Grande, f’Rio de Janeiro.
Huwa kien parti mill-grupp ta ‘studenti li pparteċipaw, fl-1963, fl-eskursjoni magħmula lejn Mutum biex ixerrdu l-ideat komunisti fil-Brażil, sponsorjata mill-unjonista Paulo de Sá, ħu l-Professur Carlos de Sá, u l-ħbieb tiegħu mill-Partit Komunista Brażiljan – PC ta ‘B.
Miguel do Boqueirão kien studja wkoll fl-Università Rurali Federali, f’Campo Grande, f’Rio de Janeiro, fl-istess ħin ma ‘Zéca da Guia u, bħalu, kien ukoll parti mit-tour għal Mutum, fl-1963. Huwa kellu grad fl-Ekonomija Rurali. Huwa kien imexxi r-razzett Águia Dourada f’Remanso, proprjetà tal-ġenituri tiegħu, Virgílio Pontes de Castro u Dona Rosenilda.
Zéca da Guia u Miguel do Boqueirão xehdu fl-istess ħin. Zéca quddiem il-Maġġur Fortunato, l-istess wieħed li kien sema ’x-xhieda ta’ Sô Neca u Miguel quddiem il-Maġġur Cristiano, ukoll mill-Armata.
Meta x-xhieda tagħhom spiċċaw, kien diġà dlam. Hekk kif telqu mill-kwartieri, qalu wkoll, kull wieħed, meta mistoqsi dwar kif marru x-xhieda, “Ma nistax nitkellem”.
B’ordni tal-Kmand Militari dak il-lejl ġie deċiż curfew. Iċ-ċivili kollha dak il-lejl kellhom jibqgħu fi djarhom u kienu pprojbiti li jimxu fit-toroq wara l-10 pm sakemm ma kellhomx kondotta sigura maħruġa mill-Kmand tat-Tiftix Militari. Ħadd ma oġġezzjona. Wara kollox, il-pajjiż kien taħt l-effetti prattiċi tal-Att Istituzzjonali Nru 5 – AI-5, maħruġ fit-13 ta ‘Diċembru, 1968, minn dak iż-żmien il-President Arthur da Costa e Silva, li mmarka t-twebbis tad-dittatorjat militari responsabbli għall-Kolp ta’ l-1964.
L-AI-5 tat lill-gvern serje ta ’setgħat biex titrażżan l-oppożizzjoni li kienet qed titfaċċa f’diversi reġjuni, bħall-għeluq tal-Kungress Nazzjonali u djar leġislattivi oħra (miżura regolata mill-Att Kumplimentari 38, tat-13 ta’ Diċembru, 1968), tirrevoka. mandati elettivi, jissospendu d-drittijiet politiċi ta ’kwalunkwe ċittadin għal għaxar snin, jintervjenu fi stati u muniċipalitajiet, jiddikjaraw il-konfiska ta’ assi għal arrikkiment illeċitu u jissospendu d-dritt ta ’habeas corpus għal reati politiċi.
Tliet xhur wara l-kwistjoni tal-AI-5, l-investigaturi politiċi setgħu jiddeterminaw id-detenzjoni ta ’kwalunkwe ċittadin ċivili għal sittin jum, għaxra minnhom id-detenut kien se jibqa’ inkomunikat fejn kien miżmum.

F’Mutum, kont assolutament ċert li, minbarra t-tfittxija għall-bombi, kienet qed isseħħ xi ħaġa iktar serja fil-belt.
Il-lejl kien mimli misteri u aspettattivi dwar kif tkun l-għada.
(Biex titkompla l-ġimgħa d-dieħla)

Hello, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek biex inżomm il-websajts http://www.professorpoeta.com.br u http://www.contosdesacanagem.com.br u nkompli nippubblika l-kotba tiegħi. Ġibhom f’HotMart:

TRAVESSIA

https://go.hotmart.com/U44749191D

https://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

GROSSING

https://go.hotmart.com/C44974415K

https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

DELES

https://go.hotmart.com/S45259445F

https://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

DELAS

https://go.hotmart.com/V45230745B

https://pay.hotmart.com/V45230745B

OPERAÇÃO MUTUM

https://go.hotmart.com/I45282236I

https://pay.hotmart.com/I45282236I

MUTUM OPERATION

https://go.hotmart.com/T45282779J

https://go.hotmart.com/T45282779J?dp=1

CONSENOR – Uma Utopia Poética

https://go.hotmart.com/W45479018G

https://go.hotmart.com/W45479018G?dp=1

CONSENOR – A Poetic Utopia

https://go.hotmart.com/L45498174M

https://pay.hotmart.com/L45498174M

THEIR (Erotic fiction of their sexual memories)

https://go.hotmart.com/E45331045P

https://go.hotmart.com/E45331045P?dp=1

FROM THEM (Erotic fiction of sexual memories from them)

https://go.hotmart.com/M45318843L

https://go.hotmart.com/M45318843L?dp=1

CRUCE

https://go.hotmart.com/N45907540J

https://go.hotmart.com/N45907540J?dp=1

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s