ஆரோக்கிய இறுக்கங்கள்

ஜோஸ் அராஜோ டி ச za சா

ஏக்கம் அழுத்தும் போது
வலி என்னை நுகரும்
என்ன சிறிய அமைதியை நான் விட்டுவிட்டேன்
தங்க குதிரை சவாரி
ஒரு மந்திரித்த கனவு
நான் கேன்டர்.

ஏக்கம் அழுத்தும் போது
வலி என்னை நுகரும்
குறைந்த விசை புன்னகையை கட்டாயப்படுத்துகிறது
தங்க குதிரை சவாரி
ஒரு மந்திரித்த கனவு
மற்றும் இரவில் வயல்களில் கேன்டர்.

ஏக்கம் அழுத்தும் போது
வலி என்னை நுகரும்
எதுவும் மிச்சமில்லை
நான் அதை செய்ய முடியும் என்று
தங்க குதிரை சவாரி
ஒரு மந்திரித்த கனவு
நான் அடையட்டும்
உனக்காக.
குறுக்குவெட்டு

https://go.hotmart.com/U44749191Dhttps://go.hotmart.com/U44749191D?dp=1

வளரும்

https://go.hotmart.com/C44974415Khttps://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1

அவர்களது

https://go.hotmart.com/S45259445Fhttps://go.hotmart.com/S45259445F?dp=1

அவர்களிடமிருந்து

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s