Arquivos Mensais: dezembro 2020

Abathakathi abekho


(Moacyr Scliar)
Ngesikhathi ngisengumfana, ngangikholelwa kubathakathi, abesifazane abakhohlakele abachitha sonke isikhathi beceba izinto ezimbi. Abangane bami nabo bakukholwa lokho. Ubufakazi kithi kwakungowesifazane osekhulile kakhulu, umgulukudu owayehlala endlini encane ewayo ekugcineni komgwaqo wethu. Igama lakhe kwakungu-Ana Custódio, kodwa sasimbiza “ngomthakathi” kuphela.
Kwakukubi kakhulu, yena; ukhuluphele, mkhulu, izinwele zakhe zibukeka njengotshani, ikhala lakhe lide, unemvukuzane enkulu esilevini. Futhi bengihlala ngikhuluma ngedwa. Sasingakaze singene endlini, kodwa sasinesiqiniseko sokuthi uma singena, sizokuthola kulungisa ushevu embizeni enkulu.
Ubumnandi ebesibuthanda bekuwukumhlupha. Njalo lapho besihlasela igceke elincane siyokweba izithelo lapho nalapho, ngenhlanhla, isalukazi saphumela emgwaqweni sayothenga esitolo esincane esiseduze, sagijima samlandela simemeza sithi “mthakathi, mthakathi!”.
Ngokuvamile, izinganekwane zisho indaba ekhohlisayo, equkethe abalingiswa abazalwa emcabangweni wombhali.
Ngolunye usuku, sathola, phakathi nomgwaqo, imbuzi efile. Besingazi ukuthi ngesikabani lesi silwane, kepha ngokushesha sathola ukuthi sizokwenzenjani ngaso: sayiphonsa endlini yomthakathi. Okungaba lula. Ngokuphikisana nalokho okwakwenzeka njalo ekuseni, futhi mhlawumbe ngokungakhohlwa, wayeshiye iwindi langaphambili livulekile.
Ngaphansi komyalo kaJoão Pedro, owayengumholi wethu, sasiphakamisa lesi silwane, esasinkulu futhi sasinesisindo esiningi, futhi ngomzamo omkhulu samyisa ewindini. Sizamile ukuyiphusha ingene, kodwa kwabe sekubanjwa izimpondo kwesihenqo.

 • Wozani, – wamemeza uJoão Pedro, – ngaphambi kokuba umthakathi avele. Futhi waqhamuka. Lapho nje ekugcineni sikwazile ukwethula imbuzi ngefasitela, umnyango wavuleka futhi nanguya, umthakathi, ephethe induku yomshanelo. Sihleka, saphuma sabaleka. Mina, chubby, ngibe ngowokugcina.
  Futhi kwenzeka. Ngokuphazima kweso, ngafaka unyawo lwami emgodini futhi ngawa. Ngokushesha ngezwa ubuhlungu obukhulu emlenzeni wami futhi ngangingangabazi: wephukile. Ngibubula, ngazama ukusukuma, kepha ngehluleka. Futhi umthakathi, ehamba kanzima, kepha ephethe induku yomshanelo ngesandla, wasondela. Ngaleso sikhathi ikilasi lalikude, akekho owayengangisiza. Futhi lo wesifazane ngokungangabazeki wayengikhiphela ukufutheka kwakhe kimi.
  Ngesikhashana nje, wayeseduze kwami, ecasukile ngenxa yentukuthelo. Kodwa wabe esebona umlenze wami, futhi washintsha ngaso leso sikhathi. Wacathama eduze kwami ​​waqala ukumhlola ngekhono elimangazayo.
  “Iphukile,” esho ekugcineni. – Kepha singakulungisa. Ungakhathazeki, ngiyazi ukuthi ngingakwenza kanjani lokho. Ngangiwumhlengikazi iminyaka eminingi, ngangisebenza esibhedlela. Ngethembe.
  Wahlukanisa induku yomshanelo yaba yizicucu ezintathu nayo, futhi ngebhande lakhe lendwangu, wenza umchilo waba mncane, wenza umlenze wami ungasebenzi kahle. Izinhlungu zadamba kakhulu futhi, ngisekelwa yilo, ngaya endlini yami. “Shayela i-ambulensi,” kusho lo wesifazane etshela umama. Wamamatheka.
  Konke bekuhamba kahle. Bangiyisa esibhedlela, udokotela waphonsa umlenze wami futhi emasontweni ambalwa ngalulama. Kusukela lapho, angibange ngisakholelwa kubathakathi. Futhi ngaba abangane abakhulu nentokazi eyayihlala emgwaqweni wami, intokazi elunge kakhulu ebizwa ngo-Ana Custódio.

Ukuwela yisiNgisi sencwadi yami ethi Travessia – Contos e Poemas, esithengiswa ku-HotMart, futhi singathengwa ngezixhumanisi ezimbili:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Ukufinyelela. Ngiyathenga. Sakaza izwi.
Ukugona
UJosé Araujo de Souza

Cadılar yok


(Moacyr Scliar)
Çocukken cadılara inandım, her zaman kötü şeyler tasarlayan kötü kadınlara. Arkadaşlarım da buna inanıyordu. Bizim için kanıtı, sokağımızın sonundaki küçük bir evde dağılmış halde yaşayan çok yaşlı bir kadındı. Adı Ana Custódio’ydu ama biz ona sadece “cadı” dedik.
Çok çirkindi, o; şişman, kocaman, saçları saman gibi görünüyordu, burnu uzundu, çenesinde kocaman bir ben vardı. Ve hep kendi kendime konuşuyordum. Eve hiç girmemiştik ama girersek onu büyük bir kazanda zehir hazırlarken bulacağımızdan emindik.
En sevdiğimiz eğlencemiz onu rahatsız etmekti. Ara sıra oradan meyve çalmak için küçük avluya girdik ve şans eseri, yaşlı kadın yakındaki küçük dükkanda alışveriş yapmak için sokağa çıktığında “cadı, cadı!” Diye bağırarak peşinden koştuk.
Genel olarak masallar, yazarın hayal gücünden doğan karakterlerin yer aldığı uydurma bir hikaye anlatır.
Bir gün sokağın ortasında ölü bir keçi bulduk. Bu hayvanın kime ait olduğunu bilmiyorduk, ama kısa sürede onunla ne yapacağımızı keşfettik: onu cadının evine fırlat. Hangisi kolay olurdu. O sabah her zaman olanın aksine ve belki de unutulmadan ön pencereyi açık bırakmıştı.
Önderimiz João Pedro’nun emriyle iri ve ağır olan hayvanı kaldırdık ve büyük bir gayretle onu pencereye götürdük. İçeri itmeye çalıştık ama sonra perdeye kornalar takıldı.

 • Hadi, – diye bağırdı João Pedro, – cadı görünmeden önce. Ve o ortaya çıktı. Keçiyi nihayet pencereden tanıtabildiğimizde, kapı açıldı ve oradaydı, cadı, elinde bir süpürge sopasıyla. Gülüyoruz, bittik. Ben, tombul, sonuncuydum.
  Ve sonra oldu. Birden ayağımı bir deliğe soktum ve düştüm. Bacağımda hemen korkunç bir ağrı hissettim ve hiç şüphem yoktu: kırılmıştı. İnleyerek, kalkmaya çalıştım ama yapamadım. Ve zorlukla yürüyen cadı, ama elinde bir süpürgeyle yaklaştı. O noktada sınıf çok uzaktaydı, kimse bana yardım edemezdi. Ve kadın şüphesiz ki öfkesini bana yöneltirdi.
  Bir anda yanımdaydı, öfkeyle kızdı. Ama sonra bacağımı gördü ve anında değişti. Yanıma çömeldi ve şaşırtıcı bir ustalıkla onu incelemeye başladı.
  “Kırık” dedi sonunda. – Ama düzeltebiliriz. Merak etme, bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Uzun yıllar hemşireydim, hastanede çalıştım. Güven Bana.
  Süpürgeyi üç parçaya böldü ve onlarla birlikte ve kumaş kemeriyle bacağımı hareketsiz kılarak bir atel yaptı. Ağrı çok hafifledi ve desteğiyle evime gittim. Kadın anneme “ambulans çağırın” dedi. O gülümsedi.
  Herşey iyiydi. Beni hastaneye götürdüler, doktor bacağımı attı ve birkaç hafta içinde iyileştim. O zamandan beri cadılara inanmayı bıraktım. Sokağımda yaşayan Ana Custódio adında çok iyi bir bayanla çok iyi arkadaş oldum.

Crossing, HotMart’ta satılan Travessia – Contos e Poemas kitabımın İngilizce sürümüdür ve iki bağlantı üzerinden satın alınabilir:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Giriş. Satın alırım. Herkese duyurun.
Sarılmalar
José Araujo de Souza

Ведьм не существует


(Моакир Склиар)
Когда я был мальчиком, я верил в ведьм, злых женщин, которые все время изобретали злые дела. Мои друзья тоже в это верили. Доказательством тому была очень старая женщина, старая дева, которая жила в разваливающемся домике в конце нашей улицы. Ее звали Ана Кустодио, но мы называли ее только «ведьмой».
Это было очень некрасиво, она; толстая, огромная, волосы были соломенными, нос был длинным, на подбородке была огромная родинка. И я всегда разговаривал сам с собой. Мы никогда не заходили в дом, но были уверены, что если войдем, то обнаружим, что он готовит яды в большом котле.
Нашим любимым развлечением было беспокоить ее. Время от времени мы вторгались в маленький дворик, чтобы украсть оттуда фрукты, и когда случайно старушка вышла на улицу, чтобы сделать покупки на небольшом складе поблизости, мы побежали за ней с криком «Ведьма, ведьма!».
Как правило, сказки представляют собой вымышленные истории с участием персонажей, рожденных в воображении автора.
Однажды мы нашли посреди улицы мертвую козу. Мы не знали, кому принадлежит это животное, но вскоре узнали, что с ним делать: бросить в дом ведьмы. Что было бы легко. Вопреки тому, что всегда происходило в то утро и, возможно, из забвения, она оставила переднее окно открытым.
Под командованием Жуана Педро, который был нашим лидером, мы подняли животное, которое было большим и много весило, и с большим усилием отнесли его к окну. Мы пытались протолкнуть его, но тут рога зацепились за занавеску.

 • Давай, – крикнул Жоау Педро, – пока не появилась ведьма. И она появилась. Когда мы наконец смогли ввести козу через окно, дверь открылась, и вот она, ведьма, с метлой в руке. Смеясь, мы выбежали. Я, пухлый, был последним.
  А потом это случилось. Внезапно я засунул ногу в яму и упал. Я сразу почувствовал ужасную боль в ноге и не сомневался: она сломана. Стоная, я попытался встать, но не смог. И ведьма, с трудом шагая, но с метлой в руке, подошла. В тот момент класс был далеко, никто не мог мне помочь. И женщина, несомненно, выльет на меня свою ярость.
  Через мгновение она оказалась рядом со мной, расстроенная гневом. Но потом он увидел мою ногу, и она мгновенно изменилась. Он присел рядом со мной и начал изучать ее с удивительным мастерством.
  «Он сломан», – сказал он наконец. – Но мы можем это исправить. Не волнуйся, я знаю, как это сделать. Я много лет была медсестрой, работала в больнице. Доверьтесь мне.
  Он разделил метлу на три части и с их помощью и своим тканевым ремнем импровизировал шину, обездвижив мою ногу. Боль сильно утихла, и я, поддержанный ею, пошла к себе домой. «Вызови скорую», – сказала женщина моей матери. Он улыбнулся.
  Все было отлично. Меня отвезли в больницу, врач наложил мне ногу, и через несколько недель я выздоровел. С тех пор я перестал верить в ведьм. И я подружился с женщиной, которая жила на моей улице, очень хорошей дамой по имени Ана Кустодио.

Crossing – это английская версия моей книги Travessia – Contos e Poemas, которая продается на HotMart и может быть приобретена по двум ссылкам:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Доступ. Я покупаю. Распространить слово.
Объятия
Хосе Араужо де Соуза

ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ


(ಮೊಯಾಸಿರ್ ಸ್ಕ್ಲಿಯರ್)
ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮಾಟಗಾತಿಯರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ದುಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಪುರಾವೆ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪಿನ್‌ಸ್ಟರ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ಅನಾ ಕಸ್ಟೊಡಿಯೋ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವಳನ್ನು “ಮಾಟಗಾತಿ” ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಇದು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕು, ಅವಳು; ಕೊಬ್ಬು, ದೊಡ್ಡದು, ಅವಳ ಕೂದಲು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅವಳ ಮೂಗು ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಲ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೌಲ್ಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೋಜು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ವೃದ್ಧೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೀದಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಅವಳ “ಮಾಟಗಾತಿ, ಮಾಟಗಾತಿ!”
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಥೆಗಳು ಲೇಖಕರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ದಿನ, ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸತ್ತ ಮೇಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ: ಅದನ್ನು ಮಾಟಗಾತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮರೆವಿನಿಂದ, ಅವಳು ಮುಂಭಾಗದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಳು.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಜೊನೊ ಪೆಡ್ರೊ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆವು, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದೆವು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕೊಂಬುಗಳು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡವು.

 • ಬನ್ನಿ, – ಜೋನೊ ಪೆಡ್ರೊ, – ಮಾಟಗಾತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು. ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಕೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಟಗಾತಿ, ಪೊರಕೆ ಕುದುರೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ನಗುತ್ತಾ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋದೆವು. ನಾನು, ದುಂಡುಮುಖದವನು ಕೊನೆಯವನು.
  ತದನಂತರ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಭಯಾನಕ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ: ಅದು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ನರಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಎದ್ದೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಟಗಾತಿ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ದೂರವಿತ್ತು, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.
  ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಕೋಪದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಳು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋಡಿದನು, ಮತ್ತು ಅದು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.
  “ಇದು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. – ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾದಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು.
  ಅವನು ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದನು, ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿದನು. ನೋವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. “ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ,” ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು.
  ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಸೆದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಮಾಟಗಾತಿಯರನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅನಾ ಕಸ್ಟೊಡಿಯೊ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಿಳೆ.

ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಟ್ರಾವೆಸ್ಸಿಯಾ – ಕಾಂಟೋಸ್ ಇ ಪೊಯೆಮಾಸ್, ಹಾಟ್‌ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
ಪ್ರವೇಶ. ನಾನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ.
ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು
ಜೋಸ್ ಅರೌಜೊ ಡಿ ಸೋಜಾ

Les sorcières n’existent pas


(Moacyr Scliar)
Quand j’étais petit, je croyais aux sorcières, des femmes méchantes qui passaient tout le temps à inventer de mauvaises choses. Mes amis le croyaient également. La preuve pour nous était une très vieille femme, une célibataire qui vivait dans une petite maison en ruine au bout de notre rue. Elle s’appelait Ana Custódio, mais nous ne l’appelions que «sorcière».
C’était très moche, elle; grosse, énorme, ses cheveux ressemblaient à de la paille, son nez était long, elle avait une énorme taupe sur le menton. Et je me parlais toujours à moi-même. Nous n’étions jamais entrés dans la maison, mais nous étions sûrs que si nous le faisions, nous le trouverions en train de préparer des poisons dans un grand chaudron.
Notre plaisir préféré était de la déranger. De temps en temps, nous envahissions la petite cour pour y voler des fruits et quand, par hasard, la vieille femme sortait dans la rue pour faire du shopping dans le petit magasin voisin, nous courions après elle en criant “sorcière, sorcière!”
Généralement, les contes racontent une histoire imaginaire, mettant en scène des personnages nés dans l’imagination de l’auteur.
Un jour, nous avons trouvé, au milieu de la rue, une chèvre morte. Nous ne savions pas à qui appartenait cet animal, mais nous avons vite découvert quoi en faire: le jeter à la maison de la sorcière. Ce serait facile. Contrairement à ce qui se passait toujours ce matin-là, et peut-être par oubli, elle avait laissé la vitre avant ouverte.
Sous les ordres de João Pedro, qui était notre chef, nous avons soulevé l’animal, qui était gros et pesait beaucoup, et avec beaucoup d’efforts, nous l’avons emmené à la fenêtre. Nous avons essayé de l’enfoncer, mais ensuite les cornes se sont coincées dans le rideau.

 • Allez, – cria João Pedro, – avant que la sorcière n’apparaisse. Et elle est apparue. Juste au moment où nous avons finalement pu introduire la chèvre par la fenêtre, la porte s’est ouverte et elle était là, la sorcière, brandissant un manche à balai. En riant, nous avons manqué. Moi, joufflu, j’étais le dernier.
  Et puis c’est arrivé. Soudain, j’ai mis mon pied dans un trou et je suis tombé. J’ai immédiatement ressenti une douleur terrible dans ma jambe et je n’avais aucun doute: elle était cassée. Gémissant, j’ai essayé de me lever, mais je n’ai pas pu. Et la sorcière, marchant difficilement, mais avec un balai à la main, s’approcha. À ce moment-là, la classe était loin, personne ne pouvait m’aider. Et la femme allait sans aucun doute exprimer sa fureur sur moi.
  En un instant, elle était à côté de moi, bouleversée par la colère. Mais ensuite, il a vu ma jambe, et ça a changé instantanément. Il s’accroupit à côté de moi et commença à l’examiner avec une habileté surprenante.
  «Il est cassé», dit-il enfin. – Mais nous pouvons le réparer. Ne t’inquiète pas, je sais comment faire ça. J’ai été infirmière pendant de nombreuses années, j’ai travaillé à l’hôpital. Croyez-moi.
  Il a divisé le manche à balai en trois morceaux et avec eux, et avec sa ceinture en tissu, a improvisé une attelle, immobilisant ma jambe. La douleur s’est beaucoup atténuée et, soutenue par elle, je suis allée chez moi. «Appelle une ambulance», dit la femme à ma mère. Il a souri.
  Tout était bien. Ils m’ont emmené à l’hôpital, le médecin m’a plâtré la jambe et en quelques semaines j’ai été guérie. Depuis, j’ai arrêté de croire aux sorcières. Et je suis devenu très ami avec une dame qui vivait dans ma rue, une très bonne dame appelée Ana Custódio.

Crossing est la version anglaise de mon livre Travessia – Contos e Poemas, vendu sur HotMart, et peut être acheté via deux liens:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Accès. J’achète. Faire connaitre.
Câlins
José Araujo de Souza

السحرة غير موجودين


(مؤصير سكليار)
عندما كنت صبيا ، كنت أؤمن بالسحرة ، النساء الشريرات اللواتي يقضين كل الوقت في ابتكار الأشياء الشريرة. أصدقائي يعتقدون ذلك أيضًا. كان الدليل بالنسبة لنا امرأة عجوز جدًا ، عانس تعيش في منزل صغير يتداعى في نهاية شارعنا. كان اسمها آنا كوستوديو ، لكننا أطلقنا عليها اسم “ساحرة” فقط.
كانت قبيحة جدا ، هي. سمينة ، ضخمة ، شعرها يشبه القش ، أنفها طويل ، لديها شامة ضخمة على ذقنها. وكنت دائما أتحدث مع نفسي. لم ندخل المنزل مطلقًا ، لكننا كنا على يقين من أننا إذا فعلنا ذلك ، فسنجده يحضر السموم في مرجل كبير.
كانت المتعة المفضلة لدينا هي إزعاجها. بين الحين والآخر كنا نغزو الفناء الصغير لسرقة الفاكهة من هناك وعندما ، بالصدفة ، كانت المرأة العجوز تخرج إلى الشارع للتسوق في المتجر الصغير القريب ، ركضنا خلفها وهي تصرخ “ساحرة ، ساحرة!”
بشكل عام ، تحكي الحكايات قصة خيالية تصور شخصيات ولدت في خيال المؤلف.
ذات يوم وجدنا في وسط الشارع عنزة ميتة. لم نكن نعرف لمن ينتمي هذا الحيوان ، لكن سرعان ما اكتشفنا ماذا نفعل به: رميه في منزل الساحرة. وهو ما سيكون سهلا. على عكس ما حدث دائمًا في ذلك الصباح ، وربما بدافع النسيان ، تركت النافذة الأمامية مفتوحة.
تحت قيادة جواو بيدرو ، الذي كان قائدنا ، رفعنا الحيوان الذي كان كبيرًا ووزنه كثيرًا ، وبجهد كبير أخذناه إلى النافذة. حاولنا دفعه للداخل ، ولكن بعد ذلك علقت الأبواق في الستارة.

 • هيا ، – صاح جواو بيدرو ، – قبل أن تظهر الساحرة. وظهرت. فقط عندما تمكنا أخيرًا من إدخال الماعز من النافذة ، فتح الباب وها هي الساحرة تمسك بعصا المكنسة. يضحك ، نفد. أنا ، السمين ، كنت الأخير.
  ثم حدث ذلك. فجأة وضعت قدمي في حفرة وسقطت. شعرت على الفور بألم شديد في ساقي ولم يكن لدي شك في أنها كسرت. تئن ، حاولت النهوض ، لكنني لم أستطع. اقتربت الساحرة ، وهي تمشي بصعوبة ، ولكن بيدها عصا مكنسة. في تلك المرحلة كان الفصل بعيدًا ، ولم يستطع أحد مساعدتي. والمرأة تنفث عني بلا شك غضبها.
  في لحظة ، كانت بجانبي ، مستاءة من الغضب. لكن بعد ذلك رأى ساقي ، وتغيرت على الفور. انحنى بجانبي وبدأ يفحصها بمهارة مدهشة.
  قال أخيرًا “إنه مكسور”. – لكن يمكننا إصلاحه. لا تقلق ، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. كنت ممرضة لسنوات عديدة ، وعملت في المستشفى. صدقني.
  قام بتقسيم عصا المكنسة إلى ثلاث قطع وبها ، وبحزامه من القماش ، صنع جبيرة ، مما أدى إلى شل حركة ساقي. خف الألم كثيرًا وذهبت إلى منزلي بدعم من ذلك. قالت المرأة لوالدتي: “استدعاء سيارة إسعاف”. ابتسم.
  كل شيء كان على ما يرام. نقلوني إلى المستشفى ، وقام الطبيب بإلقاء ساقي ، وفي غضون أسابيع قليلة تعافيت. منذ ذلك الحين ، توقفت عن الإيمان بالساحرات. وأصبحت صديقًا رائعًا لسيدة كانت تعيش في الشارع الذي أسكن فيه ، وهي سيدة طيبة جدًا تدعى آنا كوستوديو.

Crossing هو النسخة الإنجليزية من كتابي Travessia – Contos e Poemas ، الذي يُباع على HotMart ، ويمكن شراؤه من خلال رابطين:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K؟dp=1
التمكن من. انا اشتري. انشر الكلمة.
العناق
خوسيه أروجو دي سوزا

Las brujas no existen


(Moacyr Scliar)
Cuando era niño, creía en las brujas, mujeres malvadas que se pasaban todo el tiempo ideando cosas malvadas. Mis amigos también creían eso. La prueba para nosotros fue una mujer muy anciana, una solterona que vivía en una casita que se derrumbaba al final de nuestra calle. Se llamaba Ana Custódio, pero sólo la llamábamos “bruja”.
Era muy feo, ella; gorda, enorme, su cabello parecía paja, su nariz era larga, tenía un gran lunar en la barbilla. Y siempre estaba hablando solo. Nunca habíamos entrado en la casa, pero estábamos seguros de que si lo hacíamos, la encontraríamos preparando venenos en un gran caldero.
Nuestra diversión favorita era molestarla. De vez en cuando invadíamos el pequeño patio para robar fruta de allí y cuando, por casualidad, la anciana salió a la calle a comprar en el pequeño almacén cercano, corrimos tras ella gritando “¡bruja, bruja!”.
Generalmente, los cuentos cuentan una historia de fantasía, con personajes nacidos en la imaginación del autor.
Un día, encontramos, en medio de la calle, una cabra muerta. No sabíamos a quién pertenecía este animal, pero pronto descubrimos qué hacer con él: tirarlo a la casa de la bruja. Lo cual sería fácil. Al contrario de lo que siempre pasaba esa mañana, y quizás por olvido, había dejado la ventana delantera abierta.
Bajo el mando de João Pedro, que era nuestro líder, levantamos al animal, que era grande y pesaba mucho, y con mucho esfuerzo lo llevamos a la ventana. Intentamos empujarlo hacia adentro, pero luego los cuernos quedaron atrapados en la cortina.

 • Vamos – gritó João Pedro – antes de que aparezca la bruja. Y apareció ella. Justo cuando finalmente pudimos introducir a la cabra por la ventana, la puerta se abrió y allí estaba ella, la bruja, empuñando una escoba. Riendo, salimos corriendo. Yo, gordita, fui la última.
  Y luego sucedió. De repente, metí el pie en un agujero y me caí. Inmediatamente sentí un dolor terrible en mi pierna y no tuve ninguna duda: estaba rota. Gimiendo, traté de levantarme, pero no pude. Y la bruja, caminando con dificultad, pero con un palo de escoba en la mano, se acercó. En ese momento la clase estaba lejos, nadie podía ayudarme. Y la mujer sin duda alguna descargaría su furia sobre mí.
  En un momento, ella estaba a mi lado, molesta por la ira. Pero luego vio mi pierna, y cambió instantáneamente. Se agachó a mi lado y comenzó a examinarla con sorprendente habilidad.
  “Está roto”, dijo al fin. – Pero podemos arreglarlo. No se preocupe, yo sé cómo hacer eso. Fui enfermera durante muchos años, trabajé en el hospital. Confía en mí.
  Dividió la escoba en tres pedazos y con ellos, y con su cinturón de tela, improvisó una tablilla inmovilizando mi pierna. El dolor se alivió mucho y, apoyado por él, fui a mi casa. “Llama a una ambulancia”, le dijo la mujer a mi madre. Él sonrió.
  Todo estuvo bien. Me llevaron al hospital, el médico hizo un yeso en la pierna y en unas semanas me recuperé. Desde entonces, dejé de creer en las brujas. Y me hice muy amiga de una señora que vivía en mi calle, una muy buena señora llamada Ana Custódio.

Crossing es la versión en inglés de mi libro Travessia – Contos e Poemas, vendido en HotMart y se puede comprar a través de dos enlaces:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Acceso. Compro. Difundir la palabra.
Abrazos
José Araujo de Souza

魔女は存在しません


(Moacyr Scliar)
私が少年だったとき、私は魔女、邪悪なことを考案するのにずっと時間を費やした邪悪な女性を信じていました。私の友達もそれを信じていました。私たちの証拠は、私たちの通りの端でバラバラになっている小さな家に住んでいた非常に年配の女性、スピンスターでした。彼女の名前はアナ・クストディオでしたが、私たちは彼女を「魔女」とだけ呼びました。
それはとても醜いものでした、彼女。太くて巨大で、髪はわらのように見え、鼻は長く、あごには巨大なほくろがありました。そして、私はいつも自分自身と話していました。私たちは家に入ったことがありませんでしたが、入った場合、大きな大釜で毒を準備しているのを見つけると確信していました。
私たちのお気に入りの楽しみは、彼女を悩ませることでした。時々、小さな中庭に侵入してそこから果物を盗み、たまたまおばあさんが通りに出て近くの小さな倉庫で買い物をしたとき、「魔女、魔女!」と叫びながら走りました。
一般的に、物語は作者の想像力で生まれたキャラクターをフィーチャーした、作り話を語ります。
ある日、通りの真ん中で、死んだヤギを見つけました。この動物が誰のものかはわかりませんでしたが、すぐにどうしたらいいのかがわかりました。魔女の家に投げてください。どちらが簡単でしょう。その朝いつも起こったこととは反対に、そしておそらく忘却のせいで、彼女は正面の窓を開けたままにしていた。
私たちのリーダーであるジョアン・ペドロの指揮の下、私たちは大きくて重い動物を持ち上げ、多大な努力を払って彼を窓に連れて行きました。押し込もうとしたのですが、角がカーテンに引っ掛かりました。
-さあ、-魔女が現れる前に-ジョアン・ペドロが叫んだ。そして彼女が現れた。ようやく窓からヤギを紹介することができたとき、ドアが開いて、魔女がほうきを振っていました。笑って、私たちは不足しました。ぽっちゃりした私が最後でした。
そしてそれが起こりました。突然、穴に足を入れて転んだ。私はすぐに足にひどい痛みを感じました、そして私は疑いがありませんでした:それは壊れていました。うめき声を上げて起きようとしたができなかった。そして魔女は、苦労して歩いていたが、ほうきを手に持って近づいた。その時点でクラスは遠く離れていたので、誰も私を助けることができませんでした。そして、その女性は間違いなく私に怒りをぶつけたでしょう。
すぐに、彼女は私のそばにいて、怒りに動揺しました。しかし、彼は私の足を見ました、そしてそれは即座に変わりました。彼は私の隣にしゃがみ込み、驚くべきスキルで彼女を調べ始めました。
「壊れている」と彼はついに言った。 -しかし、私たちはそれを修正することができます。心配しないでください、私はそれをする方法を知っています。私は長年看護師でした、私は病院で働きました。私を信じて。
彼はほうきの柄を3つに分け、それらと一緒に、そして彼の布ベルトで、スプリントを即興で作り、私の足を動かさなかった。痛みはとても和らぎ、それに支えられて家に行きました。 「救急車を呼んでください」と女性は私の母に言いました。彼は微笑みました。
すべてが大丈夫でした。彼らは私を病院に連れて行き、医者は私の足を投げ、数週間で私は回復しました。それ以来、私は魔女を信じることをやめました。そして、私は通りに住んでいた女性、アナ・クストディオと呼ばれるとても良い女性と素晴らしい友達になりました。

Crossingは、私の本Travessia-Contos e Poemasの英語版で、HotMartで販売されており、次の2つのリンクから購入できます。
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
アクセス。私が買う。言葉を広める。
抱擁
JoséAraujodeSouza

Witches don’t exist


(Moacyr Scliar)
When I was a boy, I believed in witches, wicked women who spent all the time devising evil things. My friends also believed that. The proof for us was a very old woman, a spinster who lived in a little house falling apart at the end of our street. Her name was Ana Custódio, but we only called her “witch”.
It was very ugly, she; fat, huge, her hair looked like straw, her nose was long, she had a huge mole on her chin. And I was always talking to myself. We had never entered the house, but we were sure that if we did, we would find it preparing poisons in a large cauldron.
Our favorite fun was to bother her. Every now and then we invaded the small courtyard to steal fruit from there and when, by chance, the old woman went out into the street to shop in the small warehouse nearby, we ran after her shouting “witch, witch!”.
Generally, tales tell a make-believe story, featuring characters born in the author’s imagination.
One day, we found, in the middle of the street, a dead goat. We didn’t know who this animal belonged to, but we soon discovered what to do with it: throw it at the witch’s house. Which would be easy. Contrary to what always happened that morning, and perhaps out of oblivion, she had left the front window open.
Under the command of João Pedro, who was our leader, we lifted the animal, which was large and weighed a lot, and with great effort we took him to the window. We tried to push it in, but then the horns got caught in the curtain.

 • Come on, – shouted João Pedro, – before the witch appears. And she appeared. Just when we were finally able to introduce the goat through the window, the door opened and there she was, the witch, wielding a broomstick. Laughing, we ran out. I, chubby, was the last.
  And then it happened. Suddenly, I put my foot in a hole and fell. I immediately felt terrible pain in my leg and I had no doubt: it was broken. Groaning, I tried to get up, but I couldn’t. And the witch, walking with difficulty, but with a broomstick in hand, approached. At that point the class was far away, no one could help me. And the woman would undoubtedly vent her fury on me.
  In a moment, she was beside me, upset with anger. But then he saw my leg, and it instantly changed. He crouched down next to me and began to examine her with surprising skill.
  “It’s broken,” he said at last. – But we can fix it. Don’t worry, I know how to do that. I was a nurse for many years, I worked in the hospital. Trust me.
  He divided the broomstick into three pieces and with them, and with his cloth belt, improvised a splint, immobilizing my leg. The pain eased a lot and, supported by it, I went to my house. “Call an ambulance,” said the woman to my mother. He smiled.
  Everything was fine. They took me to the hospital, the doctor cast my leg and in a few weeks I was recovered. Since then, I have stopped believing in witches. And I became great friends with a lady who lived on my street, a very good lady called Ana Custódio.

Crossing is the English version of my book Travessia – Contos e Poemas, sold on HotMart, and can be purchased through two links:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Access. I buy. Spread the word.
Hugs
José Araujo de Souza

Bruxas não existem


(Moacyr Scliar)
Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de “bruxa”.
Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão.
Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando “bruxa, bruxa!”.
Geralmente, os contos contam uma história de faz de conta, apresentando personagens nascidos na imaginação do autor.
Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente.
Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina.

 • Vamos logo – gritava o João Pedro -, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último.
  E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher sem dúvida descarregaria em mim sua fúria.
  Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna, e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente.
 • Está quebrada – disse por fim. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim.
  Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. “Chame uma ambulância”, disse a mulher à minha mãe. Sorriu.
  Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio.

Crossing é a versão, em Inglês, do meu livro Travessia – Contos e Poemas, à venda no HotMart, podendo ser adquirido por meio de dois links:
https://go.hotmart.com/C44974415K
https://go.hotmart.com/C44974415K?dp=1
Acesse. Eu compre. Divulgue.
Abraços
José Araujo de Souza

« Entradas mais Antigas