Möhüm


Salam, Braziliýanyň Belo Horizonte (MG) şäherinden Hose Araujo de Souza.
COVID-19 ýokaşmasyndan goranmaga synanyşyp, köpüňiz ýaly ýaşaýyş jaýym bilen çäklenýärin. “Töwekgelçilik topary” diýilýänleriň bir bölegi.
Pensiýa çykan mugallym, wagtymyň köpüsini okamak, gözlemek we gyzykly zatlary ýazmak we sahypalarymda ýerleşdirmek bilen geçirýärin
http://www.professorpoeta.com.br
http://www.contosdesacanagem.com.br
http://www.contoseroticosdequalidade.com.br
Häzirki pursady durmuşymda iň möhüm we iň howply hasaplaýaryn. Islendik biperwaýlyk bilen, hatda biperwaý bolmazdan, belli bir derejede COVID-19 ýokaşyp, haýsydyr bir azaplara, umytsyzlyga we / ýa-da ölüme sebäp bolup bileris.
Indi ähli iş wagtyny geçirip bilmeýänlere kömek edip bilerin diýip umyt edýärin, sebäbi adaty durmuşda ýaşamagynyň öňi alynýar, bir ýerde saklanýar, sahypalarymy goşmaça üns we gündelik güýmenje hökmünde hödürleýär. Olary her gün täzeleýärin.
Sizi yzarlaýjy hökmünde görmek isleýärin we olary aragatnaşyklaryňyza ibermegiňizi isleýärin.
Giriş. Hasaba giriň. Görkez. Paýlaş.
Geliň, durmuş üçin hemme zady edeliň!
Gujaklamak.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s